Atest PZH dla zbiorników i urządzeń wykonanych z PE

 

 Atest PZH dla zbiorników i urządzeń wykonanych z PP

 

 DTR: załadunek, rozładunek, transport, wytyczne ustawienia, montażu i eksploatacji

 

 PE-HWU karta bezpieczeństwa (materiałowa)

 

 PP-DWU karta bezpieczeństwa (materiałowa)

 

 Tabela odporności chemicznej PP/PE