projektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i przesyłu wody
   projektowanie i wykonanie urządzeń, detali instalacji basenowych i fontannowych
   obróbka mechaniczna (cięcie wodą, laserem, toczenie, frezowanie), spawanie, polerowanie stali
   obróbka mechaniczna, spawanie, zgrzewanie tworzyw sztucznych
   naprawa zbiorników i urządzeń z tworzyw sztucznych
   naprawy eksploatacyjne i obsługa serwisowa (baseny, fontanny, SUW)
   naprawa basenów z tworzywa
 

 inne usługi, na zapytanie